Fandíme rodině | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.


Hlavní navigace

FB

A
A
A

-

English

Nacházíte se zde: vyzva.prorodiny.cz » RESPIT » Poslání, cíle a zásady služby

Poslání, cíle a zásady služby

Poslání

Posláním služby RESPIT je poskytovat terénní a ambulantní odlehčovací službu osobám, které pečují o dítě nebo mladého člověka od 1 roku do 35 let se zdravotním postižením, a tím podporovat odpočinek a seberealizaci pečujících. Služba RESPIT podporuje u dětí a mladých lidí se zdravotním postižením takový způsob života, který je srovnatelný se životem vrstevníka.

Cíle

  • umožnit pečující osobě odlehčení
  • podporovat uživatele služby při rozvoji komunikace, při sociálním začleňování, při sebeobslužných a aktivizačních činnostech a volnočasových aktivitách

Zásady

  • Podporujeme udržení systému přirozené péče v domácím prostředí formou terénní a ambulantní služby
  • Přistupujeme k uživatelům jako k rovnocenným partnerům, přiměřeně jejich věku
  • Respektujeme svobodnou volbu uživatelů
  • Podporujeme sociální začleňování uživatelů
  • Pružně reagujeme na aktuální individuální potřeby uživatele

Více informací

Etický kodexDomů | Kontaktujte nás | Registrace | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Textová verze