Fandíme rodině | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.


Hlavní navigace

FB

A
A
A

-

English

Nacházíte se zde: vyzva.prorodiny.cz » RODINNÝ PRŮVODCE

RODINNÝ PRŮVODCE

Aktuální akce

Archiv akcí

Jaké jsou naše zásady

ANONYMITY – nabízíme možnost zůstat v anonymitě DISKRÉTNOSTI – zachováváme mlčenlivost, jednání probíhá v soukromí OBJEKTIVITY – nabízíme několik variant řešení, podporujeme vlastní rozhodnutí ROVNOCENNOSTI – respektujeme vlastní vůli jednotlivce, podporujeme jeho samostatnost a nezávislost na službě SPOLUPRÁCE...

celý článek

Poradenství RODINNÝ PRŮVODCE

Podpora, pochopení, rada a pomoc osobám se zdravotním postižením do 35 let, jejich rodinám a osobám o ně pečujícím. Na starost týkající se zdravotního postižení nemusíte být sami. Nabízíme vám pomoc při řešení těžké životní situace prostřednictvím odborného sociálního poradenství Tematická setkávání pečujících...

celý článek

Odborné sociální poradenství

Potřebujete poradit v následujících oblastech? příspěvky pro osoby se zdravotním postižením (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky), průkazy OZP, dávky státní sociální podpory a hmotné nouze pomoc při odvolání proti nepřiznání adekvátního stupně příspěvku na...

celý článek

Tematická setkávání pečujících

Prostor pro setkávání pečujících, která jsou zaměřená na jejich seberozvoj, sdílení se, výměnu zkušeností, relaxaci a získávání dovedností ke zvládání náročné životní role. Setkávání probíhají jednou měsíčně na dané téma týkající se problémů, které přináší zdravotní postižení a výchova dětí v rodině,...

celý článek

Knihovna

Rádi čtete? Chcete si přečíst? Nabízíme Vám k bezplatnému zapůjčení knihy s tématikou zdravotního postižení. V naší knihovně najdete jak knihy odborné, tak čtivou beletrii. Bližší informace Vám rádi poskytnou pracovníci služby RODINNÝ PRŮVODCE. Kontakt

celý článek

Podrobné informace o službě

Pro koho tady jsme, co je naším posláním a cílem

CÍLOVÁ SKUPINA Děti a mladí lidé do 35 let se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, kombinovaným, PAS nebo vzniklým následkem těžkého úrazu) a vzácným onemocněním jejich rodiny a osoby pečující. JAKÉ JE NAŠE POSLÁNÍ Posláním služby odborného sociálního poradenství RODINNÝ PRŮVODCE je poskytovat podporu...

celý článek

Etický kodex

Pracovníci služby dodržují práva uživatelů a snaží se vytvářet podmínky, v nichž mohou uživatelé svá práva naplňovat. Pracovníci respektují soukromí uživatele Pracovníci plně respektují osobní svobodu uživatele Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí ohledně osobních údajů o uživateli. Pracovníci dále zachovávají...

celý článek

Pravidla pro vyřizování stížností

Kdokoliv má právo podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování naší sociální služby. Stížnost může být podána písemně nebo ústně i telefonicky, s podpisem či anonymně. Uvede-li stěžovatel přání zachovat mlčenlivost o své totožnosti před dalšími osobami, bude mu vyhověno. Osobou pověřenou pro přijímání...

celý článek

Kontakty na službu RODINNÝ PRŮVODCE

Kancelář služby Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Středisko VÝZVA – odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCESyllabova 19, 703 86 Ostrava-Vítkovice(areál Lékařské fakulty Ostravské univerzity) Mapa                       Kontakty

celý článekDomů | Kontaktujte nás | Registrace | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Textová verze