Fandíme rodině | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.


Hlavní navigace

FB

A
A
A

-

English

Nacházíte se zde: vyzva.prorodiny.cz » RODINNÝ PRŮVODCE

RODINNÝ PRŮVODCE

Aktuální akce

Archiv akcí

Jaké jsou naše zásady

ANONYMITY – nabízíme možnost zůstat v anonymitě DISKRÉTNOSTI – zachováváme mlčenlivost, jednání probíhá v soukromí OBJEKTIVITY – nabízíme několik variant řešení, podporujeme vlastní rozhodnutí ROVNOCENNOSTI – respektujeme vlastní vůli jednotlivce, podporujeme jeho samostatnost a nezávislost na službě SPOLUPRÁCE...

celý článek

Poradenství RODINNÝ PRŮVODCE

Podpora, pochopení, rada a pomoc osobám se zdravotním postižením do 35 let, jejich rodinám a osobám o ně pečujícím. Na starost týkající se zdravotního postižení nemusíte být sami. Nabízíme vám pomoc při řešení těžké životní situace prostřednictvím odborného sociálního poradenství půjčovnu kompenzačních,...

celý článek

Odborné sociální poradenství

Potřebujete poradit v následujících oblastech? příspěvky pro osoby se zdravotním postižením (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky), průkazy OZP, dávky státní sociální podpory a hmotné nouze pomoc při odvolání proti nepřiznání adekvátního stupně příspěvku na...

celý článek

Půjčovna

Půjčovna Potřebujete pomoci  při orientaci v nabídce kompenzačních, rehabilitačních a didaktických pomůcek a speciálních sportovních potřeb? Seznámíme vás s typy pomůcek a možnostmi jejich pořízení ze zdravotního pojištění, dávek pro OZP a z podpory nadací. Půjčovna Centra pro rodinu a sociální péči z. s. nabízí...

celý článek

Tematická setkávání pečujících

Prostor pro setkávání pečujících, která jsou zaměřená na jejich seberozvoj, sdílení se, výměnu zkušeností, relaxaci a získávání dovedností ke zvládání náročné životní role. Setkávání probíhají jednou měsíčně na dané téma týkající se problémů, které přináší zdravotní postižení a výchova dětí v rodině,...

celý článek

Otevřená skupina pečujících

Chcete si odpočinout od všedních starostí? Zveme vás, pečující rodiče, do otevřené skupiny. Zde se můžete sdílet s ostatními pečujícími o děti se zdravotním postižením. Můžete zde navázat nové vztahy, najít vzájemnou podporu a pochopení, popovídat si u kávy nebo čaje a při té příležitosti si třeba vytvořit něco...

celý článek

Knihovna

Rádi čtete? Chcete si přečíst? Nabízíme Vám k bezplatnému zapůjčení knihy s tématikou zdravotního postižení. V naší knihovně najdete jak knihy odborné, tak čtivou beletrii. Bližší informace Vám rádi poskytnou pracovníci služby RODINNÝ PRŮVODCE. Kontakt

celý článek

Podrobné informace o službě

Pro koho tady jsme, co je naším posláním a cílem

CÍLOVÁ SKUPINA Děti a mladí lidé do 35 let se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, kombinovaným, PAS nebo vzniklým následkem těžkého úrazu) a vzácným onemocněním jejich rodiny a osoby pečující. JAKÉ JE NAŠE POSLÁNÍ Posláním služby odborného sociálního poradenství RODINNÝ PRŮVODCE je poskytovat podporu...

celý článek

Etický kodex

Pracovníci služby dodržují práva uživatelů a snaží se vytvářet podmínky, v nichž mohou uživatelé svá práva naplňovat. Pracovníci respektují soukromí uživatele Pracovníci plně respektují osobní svobodu uživatele Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí ohledně osobních údajů o uživateli. Pracovníci dále zachovávají...

celý článek

Pravidla pro vyřizování stížností

Kdokoliv má právo podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování naší sociální služby. Stížnost může být podána písemně nebo ústně i telefonicky, s podpisem či anonymně. Uvede-li stěžovatel přání zachovat mlčenlivost o své totožnosti před dalšími osobami, bude mu vyhověno. Osobou pověřenou pro přijímání...

celý článek

Kontakty na službu RODINNÝ PRŮVODCE

Kancelář služby Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Středisko VÝZVA – odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCESyllabova 19, 703 86 Ostrava-Vítkovice(areál Lékařské fakulty Ostravské univerzity) Mapa                       Kontakty

celý článekDomů | Kontaktujte nás | Registrace | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Textová verze