Fandíme rodině | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.


Hlavní navigace

FB

A
A
A

-

English

Nacházíte se zde: vyzva.prorodiny.cz » RODINNÝ PRŮVODCE » Etický kodex

Etický kodex

Pracovníci služby dodržují práva uživatelů a snaží se vytvářet podmínky, v nichž mohou uživatelé svá práva naplňovat.

 • Pracovníci respektují soukromí uživatele
 • Pracovníci plně respektují osobní svobodu uživatele
 • Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí ohledně osobních údajů o uživateli. Pracovníci dále zachovávají mlčenlivost o důvěrných informacích, se kterými se při své práci setkávají (např. postižení uživatele, rodinné vztahy apod.) Zaměstnanci podepisují „Dodatek o mlčenlivosti“.
 • Pracovníci se nesnaží ovlivňovat způsob života uživatele
 • Pracovníci se chovají k uživatelům jako k rovnocenným partnerům, tj. přiměřeně jejich věku, se stejným respektem jako k ostatním lidem.
 • Pracovníci se vyhýbají tzv. stigmatizování uživatelů – hovoří-li o uživateli, hovoří o člověku nikoli o diagnóze.
 • Pracovníci vytvářejí s uživateli rovnocenný vztah – vyhýbají se vyjadřování soucitu a představám závislosti uživatelů na nich či na společnosti.
 • Pracovníci se snaží přispět k začlenění uživatelů do společnosti, snaží se o přijetí uživatelů jejich okolím a to tak, že nepotlačují osobnost uživatelů, hovoří o nich a chovají se k nim slušně a s respektem.

Pracovníci služby respektují názory a volbu uživatelů služby.

 • Uživatelé mají zachovánu svobodnou volbu ohledně řešení své sociální situace. Mají možnost kdykoliv službu ukončit a kdykoliv o ni opět zažádat, přičemž nebudou mezi ostatními žadateli nijak znevýhodněni.
 • Pracovníci se snaží poskytovat uživateli prostor k rozvoji osobnosti, aniž by jej vědomě ovlivňovali vlastním filozofickým, náboženským či jiným názorovým přesvědčením a aniž by se je pro tyto své názory snažili získat. Pracovníci v tomto ohledu plně respektují přání a přesvědčení uživatele, resp. jeho zákonných zástupců.
 • Pracovníci se vyhýbají jakékoliv manipulaci uživatelů, nevnucují jim své názory, byť jsou přesvědčeni o jejich objektivní správnosti. Pracovníci mají možnost uživatele pouze informovat o svých názorech, nabídnout možnost diskuse či odborného poradenství (předat kontakty).
 • Pracovníci podporují uživatele, aby dělali sami rozhodnutí, jaká dělávají lidé jejich věku v běžných situacích (např. výběr hračky, plánování volného času, výběr jídla apod.)

Pracovníci služby se snaží, aby jejich podpora byla u každého uživatele zcela individuální – šitá na míru potřebám uživatele.

 • Služba se pružně přizpůsobuje aktuálním potřebám uživatele. Uživatelé mají možnost kdykoliv zažádat o změnu náplně poskytované služby
 • Služba poskytuje pouze přiměřenou podporu, tj. pomoc, která přispívá k rozvoji nezávislosti a samostatnosti uživatele všude tam, kde je to jen možné.

Pracovníci služby vždy pohlížejí na situaci uživatele ve všech souvislostech.

 • Pracovníci respektují životní situaci uživatele a jeho reálné možnosti spolupráce.
 • Je-li to potřebné, pracovníci ochotně spolupracují s dalšími organizacemi, institucemi, školou, širší rodinou apod.

Pracovník služby nesmí:

 • V průběhu služby požívat alkohol, nikotin či jiné omamné látky.
 • Používat tělesné tresty či psychické násilí na uživateli.

Pracovník služby musí především:

 • Jednat vstřícně a komunikativně v zájmu uživatele.
 • Být dochvilný, dodržovat smluvenou dobu příchodu. Pokud se z vážných důvodů nemůže dostavit, uvědomí neprodleně uživatele, resp. jeho zákonné zástupce a zaměstnavatele.
 • Podat neprodleně zprávu zaměstnavateli, jestliže v jeho životě nastanou nové závažné skutečnosti, které by mohly ovlivnit průběh poskytování služby.
 • Dodržovat pracovní řád a ostatní vnitřní předpisy organizace.

Více informací

Pravidla pro vyřizování stížnostíDomů | Kontaktujte nás | Registrace | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Textová verze