Fandíme rodině | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.


Hlavní navigace

FB

A
A
A

-

English

Nacházíte se zde: vyzva.prorodiny.cz » RODINNÝ PRŮVODCE » Pravidla pro vyřizování stížností

Pravidla pro vyřizování stížností

Kdokoliv má právo podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování naší sociální služby.

 • Stížnost může být podána písemně nebo ústně i telefonicky, s podpisem či anonymně. Uvede-li stěžovatel přání zachovat mlčenlivost o své totožnosti před dalšími osobami, bude mu vyhověno.
 • Osobou pověřenou pro přijímání stížností je vedoucí služby RODINNÝ PRŮVODCE Mgr. Pavla Hodinová nebo vedoucí Střediska VÝZVA Rostislav Macošek, který rovněž zodpovídá za vyřízení stížnosti.
 • Každá stížnost bude řádně prošetřena komisí ve složení:
  • Rostislav Macošek
  • Mgr. Pavla Hodinová
  • v případě potřeby může být přizván také právník Mgr. Kateřina Cilečková nebo psycholog Mgr. Kateřina Ožanová
 • Stěžovatel obdrží vyrozumění o vyřízení stížnosti písemně nebo ústně do 30 kalendářních dnů. Se stěžovatelem se dohodneme, jakou formou mu bude výsledek řízení sdělen.
 • Stěžovatel má možnost nechat se při vyřizování stížnosti zastupovat nezávislým zástupcem dle svého výběru a to jak fyzickou, tak právnickou osobou (např. příbuzným, přítelem, občanskou poradnou apod.)
 • V případě, že má stěžovatel omezení komunikační schopnosti (např. je neslyšící, cizí národnosti apod.), je organizace povinna přizvat k vyřizování stížnosti nezávislého tlumočníka.
 • V případě podání stížnosti na vedoucí pracovníky projektu je zodpovědnou osobou pro přijetí a vyřízení stížnosti předseda Centra pro rodinu a sociální péči z. s. v Ostravě pan Jan Zajíček.
 • Stěžovatel má právo se odvolat proti vyřízení stížnosti. Odvolání musí být adresováno předsedovi Centra pro rodinu a sociální péči z. s., Kostelní náměstí 1, v Ostravě panu Janu Zajíčkovi.
 • V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se stěžovatel může dále obrátit na kterýkoliv nezávislý orgán např. na některou z občanských poraden. Asociace občanských poraden, Tachovské nám. 3, 130 00 Praha 3, tel. 222 780 599.

Pravidla pro vyřizování stížností jsou součástí pracovního řádu služby RODINNÝ PRŮVODCE. K nahlédnutí jsou každému zájemci k dispozici v metodice, která je uložena ve Středisku VÝZVA na ulici Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice. S těmito pravidly jsou seznámeni i noví zaměstnanci.

Připomínky k poskytovaným službám může každá uživatel služby sdělit osobně či písemně, a to přímo na akcích pořádaných službou formou formuláře zpětné vazby, nebo uvedením zápisu v knize stížností a připomínek, která je součástí metodik služby. Toto lze provést také elektronickou formou, písemnou nebo ústním sdělením.

Kontakty

Mgr. Pavla Hodinová

vedoucí služby RODINNÝ PRŮVODCE, sociální pracovník
Telefon: 774 244 256, 552 301 406
E-mail: phodinova@prorodiny.cz

Rostislav Macošek

vedoucí Střediska VÝZVA
Telefon: 775 244 210
E-mail: rmacosek@prorodiny.cz

Jan Zajíček

Telefon: 777 244 245
E-mail: jzajicek@prorodiny.czDomů | Kontaktujte nás | Registrace | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Textová verze