Fandíme rodině | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.


Hlavní navigace

FB

A
A
A

-

English

Nacházíte se zde: vyzva.prorodiny.cz » RODINNÝ PRŮVODCE » Pro koho tady jsme, co je naším posláním a cílem

Pro koho tady jsme, co je naším posláním a cílem

CÍLOVÁ SKUPINA

Děti a mladí lidé do 35 let se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, kombinovaným, PAS nebo vzniklým následkem těžkého úrazu) a vzácným onemocněním jejich rodiny a osoby pečující.

JAKÉ JE NAŠE POSLÁNÍ

Posláním služby odborného sociálního poradenství RODINNÝ PRŮVODCE je poskytovat podporu při řešení nepříznivé sociální situace vzniklé v důsledku zdravotního postižení dětem a mladým lidem do 35 let, jejich rodinám a osobám pečujícím. Zvyšováním informovanosti a podporou přispíváme k jejich samostatnosti a zvyšování nezávislosti a napomáháme tak zvýšit či udržet kvalitu jejich života.

CO JE NAŠÍM CÍLEM

  • Uživatelé jsou informování v rámci systému státní sociální podpory, sociálních služeb, sociálního a zdravotního pojištění a dalších, týkajících se života se zdravotním postižením a s jejich pomocí řeší svoji nepříznivou situaci.
  • Uživatelé znají možnosti pořízení a využití kompenzačních pomůcek a speciálních sportovních potřeb, využívají možnosti jejich vypůjčení k zapojení se do společenského života a zkvalitnění trávení volného času.
  • Uživatelé mají dovednosti ke zvládání náročné životní situace, jsou podpořeni ve vzdělávání a seberealizaci účastí na tematických setkáních pečujících.

·         Uživatelé jsou informováni o aktualitách z praktického života se zdravotním postižením.

Více informací

Etický kodexDomů | Kontaktujte nás | Registrace | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Textová verze