Fandíme rodině | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.


Hlavní navigace

FB

A
A
A

-

English

Nacházíte se zde: vyzva.prorodiny.cz » VÝZVA » VÝZVA 2015

VÝZVA 2015

                                                    Projekt VÝZVA 2015

Projekt VÝZVA-výzvaKaždý jdeme životem s nějakou výzvou. Pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením a jejich rodiny je životní výzvou jejich nelehká situace. Projekt VÝZVA jim již 13 let pomáhá překonávat překážky, aby mohli žít běžným životem.

Dětem a mladým lidem se zdravotním postižením pomáhá žít životem, který se podobá běžnému životu jejich vrstevníků, nabízí jim nové možnosti a zkušenosti a překonává s nimi znevýhodnění, které jim jejich situace přináší.

Pečující rodiny podporuje, provází a pomáhá jim zvládat náročnou péči a těžkou životní situaci. 

Projekt VÝZVA jim nabízí čtyři služby: poradenství RODINNÝ PRŮVODCE, osobní asistenci OASA, odlehčovací službu RESPIT a integrační klub BRÁNA. V roce 2015 VÝZVA poskytla své služby 281 uživatelům.

 


Projekt VÝZVA-průvodceRODINNÝ PRŮVODCE

odborné sociální poradenství

RODINNÝ PRŮVODCE nabízí odborné sociální poradenství a podporu při řešení obtížné životní situace osobě se zdravotním postižením do 35 let, její rodině a osobám pečujícím.

Kromě odborného poradenství nabízí knihovnu, půjčovnu kompenzačních, rehabilitačních a didaktických pomůcek, pořádá motivační setkávání pečujících osob a organizuje celostátní aktivitu rodičů dětí s těžkým zdravotním postižením ZA LANO.

V roce 2015 služba RODINNÝ PRŮVODCE poskytla 157 rodičům a jejich dětem 945 intervencí a 92 kontaktů, zapůjčila 183 pomůcek a zorganizovala 26 setkání skupin rodičů.

 


Projekt VÝZVA-oasaOASA osobní asistence

Služba OASA poskytuje osobní asistenci u dětí a mladých lidí do 30 let se zdravotním postižením, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Osobní asistence umožňuje dětem a mladým se zdravotním postižením žít tak, jako jejich zdraví vrstevníci.

Pomáhá jim rozvíjet jejich dovednosti a schopnosti, trávit jejich volný čas podle jejich přání, získávat nové zážitky a životní zkušenosti a být sami sebou.

V roce 2015 poskytla OASA 63 dětem a mladým lidem se zdravotním postižením 31 480,36 hodin osobní asistence. Ve službě pracovalo 43 osobních asistentů (23 na pracovní smlouvu a 20 na DPP a DPČ).

 


Projekt VÝZVA-respitRESPIT odlehčovací služba       

RESPIT poskytuje odlehčovací službu osobám, které pečují o dítě či mladého člověka od 1 roku do 35 let se zdravotním postižením.

Odlehčení a odpočinek pečujícím osobám nabízí prostřednictvím krátkodobé občasné asistence u jejich dětí, podle jejich okamžitých potřeb, tak aby si mohli odpočinout, vyřídit si potřebné záležitosti, mít čas pro sebe a nabrat potřebné síly.

V rámci odlehčení nabízí RESPIT i rehabilitační asistenci, kdy asistenti pravidelně cvičí s dětmi či mladými se zdravotním postižením v domácím prostředí rehabilitační cvičení potřebná pro udržení a rozvoj jejich zdravotního stavu.

RESPIT v roce 2015 poskytl 48 rodinám pečujícím o děti se zdravotním postižením 1 878 hodin odlehčovací služby, jako součást odlehčení bylo poskytnuto 23 uživatelům 644 úkonů rehabilitační asistence. Ve službě pracovalo 39 asistentů odlehčovací služby, z toho 31 poskytovalo i rehabilitační asistenci.

 


Projekt VÝZVA-bránaBRÁNA integrační klub 

Integrační klub BRÁNA nabízí sociálně aktivizační služby pro dospívající děti a mladé lidi se zdravotním postižením ve věku od 12 do 35 let.

Prostřednictvím setkávání a aktivit je podporuje v osamostatňování a pomáhá jim proplout branou do dospělosti.

BRÁNA pořádá setkání v malých skupinkách (dramatickou dílnu, výtvarnou dílnu, šicí dílnu), individuální setkání (děti a mladí s postižením se zdokonalují v konkrétní činnosti, znalosti či dovednosti, kterou si chtějí zrovna osvojit); pravidelná klubová setkání pro všechny (čajovna); setkávání dospělých nad tématy, která potřebují řešit, s lektorem i bez; zprostředkovává kulturní a společenské akce, pořádá sobotní výlety a akce, letní prázdninový pobyt a tábor s bocciou.

BRÁNA v roce 2015 uspořádala celkem 133 akcí pro 30 dospívajících dětí a mladých lidí se zdravotním postižením ve věku od 12 do 35 let. Při sociálně aktivizačních činnostech poskytla bráňákům 3 584 intervencí a 664 kontaktů. Na akcích pomáhalo a asistovalo 60 dobrovolníků, kteří BRÁNĚ věnovali 5 228,5 dobrovolnických hodin.

 


Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.,

Projekt VÝZVA, Syllabova 19, 703 86 Ostrava-Vítkovice

vyzva@prorodiny.cz, www.prorodiny.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Domů | Kontaktujte nás | Registrace | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Textová verze