Domů  Registrace

Poslání, zásady, nabídka Rehabilitační asistence | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Poslání, zásady, nabídka Rehabilitační asistence

Poslání Rehabilitační asistence

Posláním aktivity Rehabilitační asistence je poskytovat terénní i ambulantní Rehabilitační asistenci dětem a mladým lidem se závažným tělesným postižením nebo závažným tělesným v kombinaci s jiným postižením od 7 do 35 let.

 

Zásady

  • Podporujeme udržení systému přirozené péče v domácím prostředí v terénu, nebo ambulantně
  • Přistupujeme ke klientům jako k rovnocenným partnerům, přiměřeně jejich věku
  • Pružně reagujeme na aktuální individuální potřeby klientů
  • Zajišťujeme maximální kvalitu aktivity díky spolupráci s odbornými garanty

 

Aktivita Rehabilitační asistence nabízí

  • Terénní i ambulantní formu aktivity
  • Pravidelnou rehabilitační asistenci, kterou vykonávají rehabilitační asistenti – studenti oboru fyzioterapie nebo ergoterapie, Ostravské university.
  • Rehabilitační asistenti jsou vedeni odborným garantem
  • Vytvoření Rehabilitačního katalogu na míru klientovi

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku