Domů  Registrace

Aktivity | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Aktivity

V rámci naplňování principů sociálně aktivizační služby probíhají individuální či skupinové aktivity, vycházející z osobních cílů uživatelů služby. Nabídka aktivit se v průběhu roku může měnit podle cílů uživatelů. Jedná se o aktivizační činnosti pro uživatele, ne o zájmové kroužky. Aktivity realizujeme ve spolupráci s lektory a dobrovolníky.

Co nabízíme?

1. INDIVIDUÁLNÍ SETKÁVÁNÍ – ISAS (kapacita 1 + sociální pracovník), ambulantní i terénní aktivita

2. SKUPINOVÁ SETKÁNÍ - SAS (jeden či více pracovníků či lektorů s více uživateli, případně dobrovolníky) - ambulantní i terénní forma

2.1 NAROVINU

2.2 MOJE HOBBY

2.3 NA SLOVÍČKO

2.4 MOJE DOMÁCNOST

2.5 ATELIÉR

2.6 NOC V BRÁNĚ

2.7 CESTA ZA POZNÁNÍM

2.8. MIMOŘÁDNÉ AKCE

Většina aktivit probíhá v zázemí organizace; společenské, sportovní, kulturní akce, sobotní výlety a letní pobyt jsou realizovány mimo zázemí organizace v rámci ČR i zahraničí.

 

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku