Domů  Registrace

O službě BRÁNA | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

O službě BRÁNA

Jsme bezplatná sociální služba, která se jmenuje Sociálně aktivizační služba BRÁNA.

Nabízíme ambulantní sociálně aktivizační služby pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením ve věku od 12 do 35 let, dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, § 66 obsahujících tyto základní činnosti:

 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - organizujeme skupinové akce v zázemí naší organizace a také vyhledáváme a navštěvujeme společenské, kulturní, sportovní a vzdělávací akce

b) sociálně terapeutické činnosti - rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj orientace v situacích, nácviky sebe obslužných činností, modelové situace

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - individuální pomoc při konkrétním problémem. Ukazujeme možnosti návazné sítě sociálních služeb i jiných institucí dle individuálních potřeb.


Pro koho tu jsme?

Jsme tady pro mladé lidi ve věku 12–35 let, kteří mají zdravotní postižení a potřebují (a také chtějí) smysluplně trávit volný čas a posunout se v životě dále.

Naše služby realizujeme převážně na území Ostravy, proto jsme schopni poskytnout službu především lidem trvale žijícím v Ostravě, případně v Moravskoslezském kraji.

Službu neposkytujeme osobám s hlubokou formou mentálního postižení, s těžkou formou autismu a se závažným smyslovým postižením.

Kapacita služby je 30 uživatelů. 


Jaké jsou naše cíle?

Prostřednictvím naší činnosti, směrujeme k dosažení těchto cílů:

1. Uživatel dokáže navazovat a udržovat přirozené sociální vztahy – mít své kamarády, známé, partnery.

2. Uživatel dokáže smysluplně organizovat a trávit svůj čas, ve prospěch toho, co chce a je toho schopen.

3. Uživatel si je vědom, co všechno dokáže, umí a současně rozvine své dovednosti a schopnosti.


Jaké jsou naše zásady a hodnoty?

1. INDIVIDUALITA ČLOVĚKA - respektujeme lidi, kteří využívají naše služby, takové, jací jsou.

2. UPLATNĚNÍ SVÉ VŮLE - věříme v to, že se každý člověk umí správně rozhodnout a že dokáže být samostatný - každý má zodpovědnost rozhodovat se sám za sebe.

3. ČLOVĚK, JAKO ODBORNÍK-  ten, kdo naše služby využívá, je odborník na svůj život – na to, co potřebuje, na to jak věci řeší – my ho na cestě podpoříme a doprovodíme.

4. SPOLEČENSTVÍ – skrze druhé lidi, může člověk prožívat sám sebe, dáváme příležitost setkávání se v bezpečném prostředí.

5. PŘIROZENÉ PROSTŘEDÍ – nevytváříme umělý svět – podporujeme, aby všechno, co se člověk naučil, co poznal a získal, dovedl uplatnit v přirozeném prostředí a v přirozených situacích.


Jak probíhá poskytování služby?

Na základě individuálních potřeb člověka, který využívá naši sociální službu, poskytujeme:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

-          organizujeme zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity  v zázemí naší organizace i mimo ni, kde se potkávají mladí lidé s postižením i vrstevníci bez postižení – dobrovolníci.

-          vyhledáváme a navštěvujeme společenské, kulturní, sportovní a vzdělávací akce

-          zprostředkováváme kontakt s návaznými osobami, institucemi, službami

b) sociálně terapeutické činnosti

-          nácviky sebe obslužných činností při přirozených situacích

-          udržování a rozvoj komunikačních dovedností

-          udržování a rozvoj sociálních dovedností

-          udržování a rozvoj schopnosti rozhodovat sám sebe, posilování vlastní zodpovědnosti

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

-          základní sociální poradenství

-          individuální řešení zakázek se sociální pracovnicí

-          pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů

-          pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 

BRÁNA chce prostřednictvím svých aktivit umožnit dospívajícím dětem a mladým lidem se zdravotním postižením, aby mohli v co největší míře žít tak jako jejich vrstevníci bez postižení, tzn. být samostatní, zdokonalovat se ve svých dovednostech, získávat nové zkušenosti, poznávat nové věci, rozvíjet sebe sama, trávit svůj čas podle svých přání a představ a bez doprovodu rodičů.

 

Konkrétně poslání naplňujeme těmito činnostmi:

I. sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby naplňujeme prostřednictvím:

1. INDIVIDUÁLNÍ SETKÁVÁNÍ – ISAS (kapacita 1 + sociální pracovník), ambulantní i terénní aktivita

2. SKUPINOVÁ SETKÁNÍ - SAS (jeden či více pracovníků či lektorů s více uživateli, případně dobrovolníky) - ambulantní i terénní forma

2.1 NAROVINU

2.2 MOJE HOBBY

2.3 NA SLOVÍČKO

2.4 MOJE DOMÁCNOST

2.5 NOC V BRÁNĚ

2.6 CESTA ZA POZNÁNÍM

2.7 MIMOŘÁDNÉ AKCE


Za co se u nás platí?

Sociálně aktivizační službu poskytujeme zdarma.

Za účast na níže uvedených aktivitách je vybírán příspěvek na pokrytí nutných výdajů:

CESTA ZA POZNÁNÍM - příspěvek na dopravu – dle místa realizace

NOC V BRÁNĚ  - příspěvek na potraviny, resp. příspěvek na dopravu 

MIMOŘÁDNÉ AKCE – příspěvek na vstupné, resp. příspěvek na dopravu – dle typu akce a  místa realizace

OSTATNÍ – v případě konání pravidelných aktivit v terénu příspěvek na dopravu, případně na potraviny.

V případě, že nebudou finanční prostředky na zajištění dopravy z darů, bude dopomoc hrazena uživateli: 10 km – 30 Kč, nad 20 km – 50 Kč, nad 30 km 70 Kč.

Výše příspěvku je předem avizována a uživatel dostává oproti penězům příjmový doklad.

 

Mapa

mapa BRÁNA

Kontakty

Mgr. Veronika Poništ

Soubory ke stažení

BRÁNA - klíč ke bráně (velikost: 4828kB, typ: PDF)

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku