Moravskoslezský kraj | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Nacházíte se zde: vyzva.prorodiny.cz » Naši partneři » Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj poskytuje dotace na sociální služby Střediska VÝZVA:

  • Středisko VÝZVA – osobní asistence OASA,
  • Středisko VÝZVA – odlehčovací služba RESPIT,
  • Středisko VÝZVA – odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE,
  • Středisko VÝZVA – integrační klub BRÁNA – sociálně aktivizační služba.

Dále Moravskoslezský kraj poskytl Středisku VÝZVA dotaci na tyto projekty:

  • Dělám DOBROvolně v BRÁNĚ,
  • Jak si najít práci,
  • Materiálně-technické zabezpečení sociálních služeb Střediska VÝZVA,
  • Vzdělávání a supervize pro pracovníky sociálních služeb Střediska VÝZVA a Střediska RODINA,
  • Rehabilitační asistence u dětí a mladých lidí s tělesným postižením,
  • Vzdělávání a supervize v sociální službě osobní asistence OASA.

Za podporu srdečně děkujeme.

Moravskoslezský kraj

detail obrázku

FB

detail obrázku