Domů  Registrace

Nadace rozvoje občanské společnosti - Pomozte dětem | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Nadace rozvoje občanské společnosti - Pomozte dětem

Poskytování osobní asistence OASA u dětí se zdravotním postižením je financováno ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.
NROS z 22. ročníku sbírky POMOZTE DĚTEM! podpořila projekt "S OASOU SVŮJ ŽIVOT ZVLÁDNU“ částkou 350 000 Kč, díky níž poskytujeme osobní asistenci 15 dětem se zdravotním postižením a potřebou velké míry podpory,  aby ony i jejich rodiny mohly žít plnohodnotný život    

Od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021 jim poskytneme 9 000 hodin osobní asistence. Moc si této významné podpory vážíme. DĚKUJEME.

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku