Domů  Registrace

OASA | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Osobní asistence OASA

Služba OASA poskytuje osobní asistenci dětem a mladým lidem do 30 let se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba působí v rámci Moravskoslezského kraje...

více ›

 

Poslání, cíle a zásady služby

Poslání Posláním služby OASA je poskytovat osobní asistenci dětem a mladým lidem do 30 let se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a pomáhat jim žít běžným...

více ›

 

Ceník

PLATBY ZA SLUŽBU PLATNÉ OD 1. 1. 2020 HODINOVÉ SAZBY ZA NEPRAVIDELNOU OSOBNÍ ASISTENCI pracovní dny   90 Kč/hod. so, ne, svátky + noční   100 Kč/hod. noční službou se rozumí doba od 21:00...

více ›

Kontakty na službu OASA

Kancelář služby Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Středisko VÝZVA – osobní asistence OASA Syllabova 19, 703 86 Ostrava-Vítkovice (areál Lékařské fakulty Ostravské univerzity) Mapa ...

více ›

 

Etický kodex

Pracovníci služby OASA dodržují práva uživatelů a snaží se vytvářet podmínky, v nichž mohou uživatelé svá práva naplňovat. Pracovníci respektují soukromí uživatele. Pracovníci plně respektují...

více ›

 

Zásady profesionálního chování osobního asistenta

Asistent je povinen vyplňovat výkazy o provedené práci zcela pravdivě. Asistent nesmí za uživatele či jejich zákonné zástupce vykonávat povinnosti, které mají směrem k zaměstnavateli...

více ›

Jak podat stížnost

Kdokoliv má právo podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování naší sociální služby. Stížnost může být podána písemně nebo ústně i telefonicky, s podpisem či anonymně. Uvede-li...

více ›

 
 
 
 

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku