Domů  Registrace

OASA | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Osobní asistence OASA

Služba OASA poskytuje osobní asistenci dětem a mladým lidem do 30 let se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Vedoucí služby: Bc. Jolana Goluchová,...

více ›

 

Komu poskytujeme osobní asistenci

„Služba OASA poskytuje osobní asistenci dětem a mladým lidem do 30 let se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba působí v rámci Moravskoslezského kraje...

více ›

 

Kdo další vám může poradit

Kontakty Bc. Jolana Goluchová, DiS.     vedoucí služby OASA, sociální pracovník     Telefon: 775 644 245     E-mail: jgoluchova@prorodiny.cz Ing. Bc. Iveta Prokopová     zástupce...

více ›

Kdy asistujeme a kolik to stojí

PLATBY ZA SLUŽBU DLE ZPŮSOBU VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY: Hodinové sazby za nepravidelnou osobní asistenci: pracovní dny   100 Kč/hod. so, ne, svátky + noční   110 Kč/hod. noční službou se rozumí...

více ›

 

Co při práci respektujeme

Poslání Posláním služby OASA je poskytovat osobní asistenci dětem a mladým lidem do 30 let se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a pomáhat jim žít běžným...

více ›

 

V čem spočívá osobní asistence

„Osobní asistenci zajišťujeme podle potřeb uživatelů služby, bez omezení času. Zajišťujeme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Osobní asistent doprovází uživatele...

více ›

Dokumenty ke stažení

Pravidla jednání osobního asistenta Etický kodex Informační materiál Vyřizování stížností Smlouva - vzor

více ›

 

Etický kodex

Pracovníci služby OASA dodržují práva uživatelů a snaží se vytvářet podmínky, v nichž mohou uživatelé svá práva naplňovat. Pracovníci respektují soukromí uživatele. Pracovníci plně respektují...

více ›

 

Zásady profesionálního chování osobního asistenta

Asistent je povinen vyplňovat výkazy o provedené práci zcela pravdivě. Asistent nesmí za uživatele či jejich zákonné zástupce vykonávat povinnosti, které mají směrem k zaměstnavateli...

více ›

Jak podat stížnost

Kdokoliv má právo podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování naší sociální služby. Stížnost může být podána písemně nebo ústně i telefonicky, s podpisem či anonymně. Uvede-li...

více ›

 
 
 
 

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku