Domů  Registrace

V čem spočívá osobní asistence | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

V čem spočívá osobní asistence

„Osobní asistenci zajišťujeme podle potřeb uživatelů služby, bez omezení času.

Zajišťujeme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.

Osobní asistent doprovází uživatele všude tam, kde tráví svůj čas.

Osobní asistent podporuje a pomáhá uživateli při činnostech, které jsou součástí běžného života lidí ve společnosti a snaží se minimalizovat jeho znevýhodnění, které vyplývá ze zdravotního postižení.

Osobní asistence umožňuje uživateli nezávisle se rozhodovat o svém životě a podporuje jeho jedinečnost. Umožňuje mu setrvat v domácím prostředí, studovat, provozovat koníčky a záliby.“

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku