Domů  Registrace

Rehabilitační asistence | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Rehabilitační asistence

 ...pro děti a mladé lidi s tělesným postižením Aktivita Rehabilitační asistence poskytuje terénní i ambulantní rehabilitační asistenci dětem a mladým lidem se závažným tělesným postižením...

více ›

 

Žádost o využívání aktivity Rehabilitační asistence

Zájemci o využívání aktivity Rehabilitační asistence mohou kontaktovat aktivitu telefonicky, e-mailem nebo osobně (viz kontakty níže) nebo zaslat již vyplněnou žádost, anamnestický dotazník + pohybový...

více ›

 

Poslání, zásady, nabídka Rehabilitační asistence

Poslání Rehabilitační asistence Posláním aktivity Rehabilitační asistence je poskytovat terénní i ambulantní Rehabilitační asistenci dětem a mladým lidem se závažným tělesným postižením...

více ›

Pravidla pro vyřizování stížnosti

Kdokoli má právo podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování Rehabilitační asistence. Stížnost může být podána písemně nebo ústně i telefonicky, s podpisem či anonymně. Uvede-li...

více ›

 

Kontakty na aktivitu Rehabiltační asistence

Kancelář služby Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Středisko VÝZVA – aktivita Rehabilitační asistence Syllabova 3039/19e, 703 86 Ostrava-Vítkovice (areál Lékařské fakulty Ostravské univerzity)...

více ›

 

Etický kodex

Pracovníci, rehabilitační asistenti a garanti (dále již pouze „pracovníci) aktivity Rehabilitační asistence respektují práva, názory a svobodnou volbu klientů Pracovníci respektují soukromí, osobní...

více ›

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku