Domů  Registrace

Pravidla pro vyřizování stížnosti | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Pravidla pro vyřizování stížnosti

Kdokoli má právo podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování Rehabilitační asistence.

 • Stížnost může být podána písemně nebo ústně i telefonicky, s podpisem či anonymně. Uvede-li stěžovatel přání zachovat mlčenlivost o své totožnosti před dalšími osobami, bude mu vyhověno.
 • Osobou pověřenou pro přijímání stížností je pracovník Rehabilitační asistence, nebo vedoucí Střediska VÝZVA, který rovněž zodpovídá za vyřízení stížnosti.
 • Každá stížnost bude řádně prošetřena komisí ve složení:
  • vedoucím STŘEDISKA VÝZVA
  • pracovníkem Rehabilitační asistence
  • v případě potřeby může být přizván také právník, nebo psycholog
 • Stěžovatel obdrží vyrozumění o vyřízení stížnosti písemně nebo ústně do 30 kalendářních dnů. Se stěžovatelem se dohodneme, jakou formou mu bude výsledek řízení sdělen.
 • Stěžovatel má možnost nechat se při vyřizování stížnosti zastupovat nezávislým zástupcem dle svého výběru a to jak fyzickou, tak právnickou osobou (např. příbuzným, přítelem, občanskou poradnou apod.)
 • V případě, že má stěžovatel omezení komunikační schopnosti (např. je neslyšící, cizí národnosti apod.), je organizace povinna přizvat k vyřizování stížnosti nezávislého tlumočníka.
 • V případě podání stížnosti na vedoucí pracovníky projektu je zodpovědnou osobou pro přijetí a vyřízení stížnosti předseda Centra pro rodinu a sociální péči z. s. v Ostravě pan Jan Zajíček.
 • Stěžovatel má právo se odvolat proti vyřízení stížnosti. Odvolání musí být adresováno předsedovi Centra pro rodinu a sociální péči z. s., Kostelní náměstí 1, v Ostravě panu Janu Zajíčkovi.
 • V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se stěžovatel může dále obrátit na kterýkoliv nezávislý orgán např. na některou z občanských poraden. Asociace občanských poraden, Tachovské nám. 3, 130 00 Praha 3, tel. 222 780 599.

Pravidla pro vyřizování stížností jsou k dispozici k nahlédnutí každému zájemci  v metodice aktivity Rehabilitační asistence, která je uložena ve Středisku VÝZVA na ulici Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice. S těmito pravidly jsou seznámeni i noví zaměstnanci.

Připomínky k poskytování aktivity může každý klient aktivity sdělit osobně či písemně, a to přímo na akcích pořádaných aktivitou formou formuláře zpětné vazby. Toto lze provést také elektronickou formou, písemnou nebo ústním sdělením.

Kontakty

Rostislav Macošek

Jan Zajíček

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku