Domů  Registrace

RODINNÝ PRŮVODCE | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

 
 
 

Odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE

Podpora, orientace a provázení pro rodiny, děti a lidi žijící se zdravotním postižením „Nejsme na to sami…“ Posláním služby odborného sociálního poradenství RODINNÝ PRŮVODCE je poskytnout...

více ›

 

Rada a pomoc

Poradíme Vám v otázkách PŘÍSPĚVEK NA PÉČI, PRŮKAZY OZP (TP, ZTP, ZTP/P), PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU žádosti, příprava na řízení a posuzování zdravotního stavu „Co potřebuji mít napsáno...

více ›

 

Tematická setkávání pečujících

Prostor pro setkávání pečujících, která jsou zaměřená na seberozvoj, sdílení se, výměnu zkušeností, relaxaci a získávání dovedností ke zvládání náročné životní situace. Setkávání...

více ›

Pravidelné zasílání aktualit a knihovna

Pravidelné zasílání aktualit S Vaším souhlasem Vás pravidelně prostřednictvím e-mailu informujeme o aktualitách ze života s postižením (novinky z legislativy, volného času, vzdělávání, apod.)....

více ›

 

Plánování zaměřené na člověka

Provedeme Vás, když nevíte kudy kam, kde se nacházíte a kam se chcete v životě dostat. Na životní křižovatce nabízíme pro mladé dospělé a pečující plánování prostřednictvím technik MAPA...

více ›

 

Poslání, cíle a zásady služby

POSLÁNÍ Posláním služby odborného sociálního poradenství RODINNÝ PRŮVODCE je poskytovat podporu lidem a osobám pečujícím při řešení nepříznivé sociální situace vzniklé v důsledku zdravotního...

více ›

Etický kodex

Etický kodex pracovníků služby RODINNÝ PRŮVODCE DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD Pracovníci dbají na dodržování lidských práv u skupin a jednotlivců tak, jak jsou vyjádřeny v dokumentech...

více ›

 

Jak podat stížnost

Kdokoliv má právo podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování naší sociální služby. Stížnost může být podána písemně nebo ústně i telefonicky, s podpisem či anonymně. Uvede-li stěžovatel...

více ›

 

Kontakty na službu RODINNÝ PRŮVODCE

Kancelář služby Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Středisko VÝZVA – odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE Syllabova 19, 703 86 Ostrava-Vítkovice (areál Lékařské fakulty Ostravské...

více ›

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku