Domů  Registrace

Kontakty | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Kontakty

Sídlo organizace, fakturační údaje:

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Kostelní náměstí 3172/1
702 00 Ostrava
IČO: 48804517
Bankovní spojení: ČS Ostrava č.ú.: 1660723399/0800

Zázemí služeb Středisko VÝZVA:

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Středisko VÝZVA
Syllabova 3039/19e
703 86 Ostrava-Vítkovice
telefon: 552 301 404
e-mail: vyzva@prorodiny.cz


Mapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakty

Vedení Střediska VÝZVA

  

Rostislav Macošek
vedoucí Střediska VÝZVA
Telefon: 775 244 210
E-mail: rmacosek@prorodiny.cz

Ing. Helena Krejčoková
personalista
Telefon: 775 244 023
E-mail: hkrejcokova@prorodiny.cz

Ing. Martina Kurdzielová
administrátor projektů
Telefon: 774 244 082
E-mail: mkurdzielova@prorodiny.cz

Ing. Jana Kotásková
projektový manažer
Telefon: 777 202 444
E-mail: jkotaskova@prorodiny.cz

                                          

 


 

 

 

Odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE

E-mail: pruvodce@prorodiny.cz

 

Odlehčovací služba RESPIT

E-mail: respit@prorodiny.cz

Mgr. Pavla Hodinová
vedoucí služby RODINNÝ PRŮVODCE, sociální pracovník
Telefon: 774 244 256
E-mail: phodinova@prorodiny.cz

Kateřina Ručková, DiS.
sociální pracovník
Telefon: 774 244 511
E-mail: kruckova@prorodiny.cz

Mgr. Lenka Nováková
sociální pracovník
Telefon: 770 601 272
E-mail: lnovakova@prorodiny.cz

                                          

Bc. Martina Borovičková
vedoucí služby RESPIT, sociální pracovník
Telefon: 774 244 259
E-mail: mborovickova@prorodiny.cz

Bc. Denisa Michalková
sociální pracovník
Telefon: 774 244 258
E-mail: vsubertova@prorodiny.cz

 

 

 

Osobní asistence OASA

E-mail: oasa@prorodiny.cz

 

Sociálně aktivizační služba BRÁNA

E-mail: brana@prorodiny.cz

Bc. Jolana Goluchová, DiS.
vedoucí služby OASA, sociální pracovník
Telefon: 775 644 245
E-mail: jgoluchova@prorodiny.cz

Ing. Bc. Iveta Prokopová
zástupce vedoucí služby, sociální pracovník
Telefon: 774 244 415
E-mail: iprokopova@prorodiny.cz

Mgr. Zuzana Matulová
sociální pracovník
Telefon: 774 244 088
E-mail: zmatulova@prorodiny.cz

Tomáš Bartonec
pracovník v sociálních službách
Telefon: 775 244 297
E-mail: tbartonec@prorodiny.cz

Lenka Marušáková
pracovník v sociálních službách
Telefon: 774 424 478
E-mail: lmarusakova@prorodiny.cz

Bc. Petr Göttlicher
sociální pracovník
Telefon: 775 244 249
E-mail: pgottlicher@prorodiny.cz
                                          

Mgr. Veronika Poništ
vedoucí služby BRÁNA, mentor praxí
Telefon: 774 244 081
E-mail: vponist@prorodiny.cz

Mgr. Karolína Schmidtmeyerová
zástupce vedoucí služby, sociální pracovník
Telefon: 774 244 083
E-mail: kschmidtmeyerova@prorodiny.cz

Bc. Barbora Ježo-Párovská, DiS.
sociální pracovník, koordinátor dobrovolníků
Telefon: 774 232 442
E-mail: bhornakova@prorodiny.cz

Tomáš Uhl
pracovník v sociálních službách
Telefon: 775 604 266
E-mail: tuhl@prorodiny.cz

Vojtěch Zajíček
pracovník v sociálních službách, koordinátor dobrovolníků
Telefon: 774 244 307
E-mail: vzajicek@prorodiny.cz

 

Rehabilitační asistence

 

Půjčovna pomůcek

Bc. Denisa Michalková
sociální pracovník
Telefon: 774 244 258
E-mail: vsubertova@prorodiny.cz
                                          

Bc. Barbora Ježo-Párovská, DiS.
sociální pracovník
Telefon: 774 232 442
E-mail: bhornakova@prorodiny.cz

Tomáš Uhl
pracovník v sociálních službách
Telefon: 775 604 266
E-mail: tuhl@prorodiny.cz

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku