Domů  Registrace

O organizaci | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

O organizaci

Sídlo organizace, fakturační údaje:

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Kostelní náměstí 3172/1
702 00 Ostrava
IČO: 48804517
DIČ: CZ48804517
Bankovní spojení: ČS Ostrava č.ú.: 1660723399/0800
Registrace: od 1. 1. 2014 Spolkový rejstřík Krajského soudu v Ostravě L 2401
Předseda: Bc. Marek Schneider

Poslání organizace:

Posláním Centra pro rodinu a sociální péči z. s. je podporovat manželství, rodinu a mezilidské vztahy na základě křesťanských hodnot.

Hodnoty organizace:

 • respektování lidské důstojnosti, svobodné vůle, otevřenosti životu
 • solidarita, podpora, pomoc potřebným
 • úcta ke každému lidskému jedinci od početí do přirozené smrti
 • rodina založená na manželství muže a ženy

Činnost organizace:

Centrum pro rodinu a sociální péči se věnuje manželské, rodinné a sociální problematice prostřednictvím činnosti dvou středisek, Střediska RODINA a Střediska VÝZVA.

Středisko VÝZVA nabízí čtyři sociální služby a další aktivity pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením a jejich pečující rodiny:

Středisko RODINA nabízí programy na podporu fungování vztahů, rodiny a manželství a pomáhá lidem v obtížných situacích:

 • Poradnu pro vztahy a rodinu (rodinné konzultace, mediace, psychologické poradenství)
 • Doprovázení pěstounských rodin – podpora pro pěstouny, poručníky a děti v pěstounské péči
 • programy na podporu fungování rodiny (Kurz efektivního rodičovství, Cesty efektivní komunikace, Škola rodičovských a rodinných kompetencí)
 • přípravu na manželství
 • přednáškovou a vzdělávací činnost (Škola osobního života pro školy, kurz Plánování rodičovství)
 • programy pro seniory
 • VÝSTAVY na téma Rodina, Osobnosti dneška a Škola hrou

 Centrum pro rodinu a sociální péči bylo založeno jako občanské sdružení v roce 1993.

Více informací

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku