Fandíme rodině | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.


Hlavní navigace

FB

A
A
A

-

English

Nacházíte se zde: vyzva.prorodiny.cz » VÝZVA » O Středisku VÝZVA

O Středisku VÝZVA

Středisko Výzva-výzva

Každý jdeme životem s nějakou výzvou. Pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením a jejich rodiny je životní výzvou jejich nelehká situace.

VÝZVA jim již od roku 2002 pomáhá překonávat překážky, aby mohli žít běžným životem.

Dětem a mladým lidem se zdravotním postižením pomáhá žít životem, který se podobá běžnému životu jejich vrstevníků, nabízí jim nové možnosti a zkušenosti a překonává s nimi znevýhodnění, které jim jejich situace přináší.

Pečující rodiny podporuje, provází a pomáhá jim zvládat náročnou péči a těžkou životní situaci.

Středisko VÝZVA jim nabízí čtyři sociální služby:

Dále Středisko VÝZVA nabízí:

  • Půjčovnu pomůcek pro osoby se zdravotním postižením a pro rodiny s dětmi
  • Rehabilitační asistenci
  • Letní tábor BOCCIA

Za rok VÝZVA poskytne své služby 270 dětem a mladým lidem s postižením a jejich pečujícím rodičům. 

 


Středisko Výzva-pruvodce

„nejsme na to sami…“

odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE

 „Je moc fajn strávit čas ve společnosti lidí, kteří zažívají obdobné starosti, a zároveň přijít na jiné myšlenky, popovídat si a naučit se něco nového.“

RODINNÝ PRŮVODCE nabízí odborné sociální poradenství a podporu při řešení obtížné životní situace dětem a mladým lidem do 35 let se zdravotním postižením, jejich rodinám a osobám pečujícím.

Kromě odborného poradenství a provázení pořádá motivační setkávání pečujících osob a nabízí k zapůjčení knihy s tematikou zdravotního postižení.

Za rok RODINNÝ PRŮVODCE poskytne 180 rodičům a jejich dětem na 1 000 intervencí a 100 kontaktů odborného sociálního poradenství a zorganizuje 15 skupinových setkání rodičů. Službu zajišťují 3 sociální pracovnice za podpory odborných lektorů.

 


 Středisko Výzva-oasa„můžu žít podle svého…“

osobní asistence OASA

 „S OASOU je můj život ve tmě pestrobarevný.“

Služba OASA poskytuje osobní asistenci u dětí a mladých lidí do 30 let se zdravotním postižením, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Osobní asistence umožňuje dětem a mladým se zdravotním postižením žít tak, jako jejich zdraví vrstevníci. Pomáhá jim rozvíjet jejich dovednosti a schopnosti, trávit jejich volný čas podle jejich přání, získávat nové zážitky a životní zkušenosti a být sami sebou.

Služba OASA poskytne za rok na 30 000 hodin osobní asistence 65 dětem a mladým lidem se zdravotním postižením. Ve službě pracují 4 sociální pracovnice, poskytování osobní asistence zajišťuje 40-50 osobních asistentů (na pracovní smlouvu i na DPP a DPČ) za rok.

 


 Středisko Výzva-respit„mám čas… a mé dítě je v dobrých rukou…“

odlehčovací služba RESPIT

„Pořád mám obrovskou radost z toho, že se Vám tak rychle podařilo najít pro naši dcerku asistentku.“

RESPIT poskytuje terénní a ambulantní odlehčovací službu u dětí a mladých lidí od 1 roku do 35 let se zdravotním postižením, aby byl jejich pečujícím umožněn nezbytný odpočinek a seberealizace.

Odlehčení a odpočinek pečujícím osobám nabízí prostřednictvím krátkodobé občasné asistence u jejich dětí, podle jejich okamžitých potřeb, tak aby si mohli odpočinout, vyřídit si potřebné záležitosti a mohli nabrat potřebné síly.

V rámci odlehčení nabízí RESPIT i rehabilitační asistenci, kdy asistenti pravidelně cvičí s dětmi či mladými lidmi se zdravotním postižením v domácím prostředí rehabilitační cvičení potřebná pro udržení a rozvoj jejich zdravotního stavu.

RESPIT poskytne ročně 45 rodinám pečujícím o děti se zdravotním postižením na 2 000 hodin odlehčovací služby, jako součást odlehčení je poskytnuto na 500 hodin rehabilitační asistence. Ve službě pracují 2 sociální pracovníci, poskytování přímé péče zajišťuje v průběhu roku 20-40 asistentů odlehčovací služby na DPP. 

 


 Středisko Výzva-brana„žít svůj život…“

sociálně aktivizační služba integrační klub BRÁNA

 „Milá BRÁNO, ani nedokážu slovy říct, jak jsem ráda, že jste v mém životě. Jste úžasní. Děkuji vám za vše, co pro nás děláte.“

Integrační klub BRÁNA nabízí sociálně aktivizační služby pro dospívající děti a mladé lidi se zdravotním postižením ve věku od 12 do 35 let.

Prostřednictvím setkávání a aktivit je podporuje v osamostatňování a pomáhá jim proplout branou do dospělosti.

BRÁNA pořádá setkání v malých skupinkách (dramatickou dílnu, výtvarnou dílnu, šicí dílnu), individuální setkání (děti a mladí s postižením se zdokonalují v konkrétní činnosti, znalosti či dovednosti, kterou si chtějí zrovna osvojit); pravidelná klubová setkání pro všechny (čajovna); setkávání dospělých nad tématy, která potřebují řešit, s lektorem i bez; zprostředkovává kulturní a společenské akce a pořádá sobotní výlety a akce.

BRÁNA ročně uspořádá na 200 sociálně aktivizačních aktivit pro 30 dospívajících dětí a mladých lidí se zdravotním postižením ve věku od 12 do 35 let. Při sociálně aktivizačních činnostech poskytne BRÁNA svým uživatelům na 3 000 intervencí a více než 1 000 kontaktů. Službu zajišťují 1 sociální pracovnice a 3 pracovníci v sociálních službách, na akcích uživatelům pomáhá 30 dobrovolníků, kteří BRÁNĚ za rok věnují přes 2 000 dobrovolnických hodin.

 


Mimo režim sociálních služeb Středisko VÝZVA dále nabízí

Půjčovnu pomůcek pro osoby se zdravotním postižením a pro rodiny s dětmi

V půjčovně je k dispozici na 200 kompenzačních, rehabilitačních, didaktických pomůcek a speciálního sportovního vybavení pro sport a volný čas osob se zdravotním postižením a rodin s dětmi.

 

Letní tábor BOCCIA prázdninový pobyt s celotáborovým programem a tréninky sportovní hry boccia pro cca 10 dětí či mladých lidí s postižením

 


 

Sídlo zřizovatele sociálních služeb Střediska VÝZVA:

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Kostelní náměstí 3172/1
728 02 Ostrava

IČO 48804517

Místo zázemí sociálních služeb:

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Středisko VÝZVA
Syllabova 19, 703 86 Ostrava-Vítkovice
vyzva@prorodiny.cz


Líbí se Vám naše činnost a chcete nás finančně podpořit?

Děkujeme za Vaši podporu na náš účet: ČS Ostrava č.ú.: 1660723399/0800 DAR VÝZVA. Domů | Kontaktujte nás | Registrace | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Textová verze